Davamız ve Müdafaamız

Bu yazı 20 Aralık 2015 tarihinde Jiyan‘da yayımlanmıştır. Günümüzde özellikle yazılı ve görsel basın ile ilgili karar verme mekanizmalarının demokratik olmadığı bir gerçek. Basın özgürlüğü, demokrasinin olmazsa olmazlarından biri olmasına rağmen hiç kuşkusuz erk tarafından baltalanmakta. Basın, iktidar ile aynı dili konuştukça özgür. Farklı dili konuşmaya başlayınca ise zincirlere vurulduğunu bugüne kadarki pratikler açıkça gösteriyor bize. Baskı dönemleri Türkiye’nin üzerinde malesef her zaman kara bulut gibi dolaştı ve eksik olmadı.  Osmanlı’dan başlayarak günümüze kadar devam eden bu döngünün içerisinde yer

Okumaya Devam Edin

Site Footer