AKP Giderken Geride Neler Bırakacak?

Bu yazı 30 Ekim 2015 tarihinde Jiyan‘da yayımlanmıştır.

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından bugüne kadarki döneme dair insan hakları raporlarına baktığımızda, demokrasi söylemiyle gelen AKP’nin, aslında halkına kandan başka bir şey vermediği çok net anlaşılıyor. Faili meçhul cinayetler, yargısız infazlar, gözaltında ve cezaevinde yaşanan ölümler ve iş cinayetlerinde hayatını kaybedenlerin toplam sayısı İnsan Hakları Derneği (İHD), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ve Çalışma Sosyal Güvenlik Kurumu’nun raporlarına 17 bin 153 kişi olarak girdi. 2005 yılından itibaren ise özellikle Kürdistan’da ölüm ve katliamların katlanarak arttığı göze çarpıyor.

Verileri biraz daha açmakta fayda var.

AKP döneminde kaç çocuk katledildi?

İnsan Hakları Derneği (İHD) verilerine göre AKP döneminde kolluk kuvvetleri tarafından 241 çocuk öldürüldü, 44 çocuk ise gözaltına alındı. Kürt ve Alevi çocuklarının ölümlerinin çoğaldığı verilerde, faillerin hiçbiri yargılanmadı ve hak ettiği ceza verilmedi. Sadece geçtiğimiz 2014 yılı içerisinde çocuklara yönelik 2 bin 82 hak ihlali gerçekleşti. Özellikle 2006’da, Erdoğan’ın 2006 Diyarbakır olayları sırasında söylediği “kadın da olsa çocuk da olsa gözlerinin yaşına bakılmayacaktır” ifadesinden sonra özellikle çocuk infazları sistematik bir hale gelerek önüne geçilemez bir hal aldı.

AKP döneminde kaç kadın katledildi?

AKP döneminde işlenen kadın cinayetlerinde cezasızlık ve iyi hal indirimlerinin fazlalığı dikkat çekti. Erkek egemen ataerkil bir dilin hakim olduğu ülke ortamında, bürokratların dahi cinsiyetçi yaklaşım içeren söylemleri, cinayetleri adeta körükler nitelikteydi.

2002-2015 yılları arasında gerçekleştirilen kadın cinayetleri ile ilgili kaynakların en önemlileri mecliste soru önergelerine verilen yanıtlar. Bunlardan en göze çarpanı 2009 yılında dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in ve 2013 yılında dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in verdiği cevaplar oldu. Adalet Bakanlığı’nın verdiği bilgiler ve Bianet’in topladığı verilerden çıkan sonuçlara göre 2002-2015 arası kadın cinayetleri toplamı 5 bin 406 ediyor.

Untitled1

Sadullah Ergin’in soru önergesine verdiği cevaba ulaşmak için tıklayın.

Fatma Şahin’in soru önergesine verdiği cevaba ulaşmak için tıklayın.

AKP döneminde kaç işçi katledildi?

AKP’nin 13 yıllık iktidarı döneminde en az 14 bin 455 işçi katledildi. Bütün bu kitlesel ölümlere rağmen gerekli önlemler alınmadığı gibi, aksine her geçen yıl emekçilerin aleyhine çıkarılan yasalar, giderek azalan alım gücü, hak ve özgürlükler mücadelelerine karşı bir baskı rejimi inşa edildi. Aşırı rant ve kâr uğruna inşaat fetişizminin baş gösterdiği AKP döneminde tam anlamıyla bir Taşeron Cumhuriyeti kuruldu. İş cinayetlerinde Avrupa’da ilk, dünyada ise üçüncü konuma geldik. Türkiye’de her 80 saatte bir iş kazası yaşanırken, her gün yaklaşık 4 işçi ise iş cinayetlerine kurban gidiyor.

AKP iktidara geldiği dönem 380 bin olan taşeron sayısı, 13 yılın sonunda 1,5-2 milyona ulaştı. Kanlı iktidara Tuzla Tersaneleri, Davutpaşa, Ostim, Soma, Ermenek ve Torunlar gibi yüzlerce iş cinayeti sığdı.

İş cinayetlerinin en çok yaşandığı sektörün başında Madencilik geliyor. Rödovans [kömür madenlerinin çıkarılan ton veya üretilen elektrik miktarı üzerinden özel şirketlere kiralanması] uygulaması sebebiyle madenlerde 2002 yılında 69 işçi yaşamını yitirirken,2014 yılında ise 344 işçi hayatını kaybetti. Tüm bu verilere rağmen AKP hükümeti denetimsizlik ve taşeronlaştırma politikaları nedeniyle yaşanan cinayetleri durdurmak yerine “fıtrat” diyip yoluna aynı politikaları daha da güçlendirerek devam etmeyi tercih etti.

En çok ölümün gerçekleştiği sektörlerden birisi de İnşaat oldu. Özellikle Kürdistan ve Karadeniz’den gelen 2 Milyona yakın insanın çalıştığı iş kolunda, son 5 yıllık dönemde 35 bin 846 iş kazası meydana geldi, bin 754 işçi yaşamını yitirirken bin 940 işçi sakat kaldı.

AKP dönemindeki işçi cinayetlerinin tablosu.
(İlk 10 yılı SGK, son 3 yılı ise İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi kayıtlarından alınmıştır.)

Untitled1

AKP döneminde kaç büyük katliam yaşandı? Sonrasında neler oldu?

13 yıllık AKP iktidarında altı büyük katliam yaşandı. Bu katliamlarda 532 ölüm olmasına rağmen tek bir görevli dahi sorumluluk alıp görevini bırakmadı.

Roboski, Reyhanlı, Soma, Diyarbakır, Suruç ve Ankara Katliamları sonrasında deliller karartılmaya, failler ise çeşitli yollarla aklanmaya çalışıldı. İlgili davalar ise başka şehirlere kaçırılıp gizlilik kararları verilerek toplumun haber alma özgürlüğü kısıtlanmaya çalışıldı. Protesto etmek isteyenlere ise cop, gaz, tazyikli su, işkence ve şiddet ile cevap verildi.

AKP döneminde kaç gazeteci tutuklandı?

12 Eylül 1980 Darbesi döneminde 31 gazetecinin tutuklu olduğu Türkiye’de şu an, darbe döneminden dahi kötü bir durum yaşanıyor. Gazetecileri Koruma Komitesi verilerine göre 2012 yılında dünyada en çok gazetecinin tutuklu olduğu ülke konumundaydık. 2012 başlarında 104 gazeteci ve 35 dağıtımcı cezaevindeydi. Adalet mekanizmasındaki bu sapma, ifade özgürlüğünün sağlanmasının en temel bileşenlerinden olan özgür basına yönelik baskıyı ve otosansürü tetikliyor. Bürokratların ve köşe yazarlarının kafalarına göre gazetecilere yönelik hedef gösterici söylemleri de bu baskıyı ve otosansürü daha da arttırıyor. Hükümetin iktidarda kaldığı sure boyunca kendine muhalif yazar ve yazılara bulunduğu müdahaleler, bu süreci daha da vahim hale getirdi. 2013 yılı itibariyle 71 tutuklu gazeteciden 15 tanesi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Gözaltı/tutukluk sonrasında serbest bırakılıp yargılaması devam eden gazeteci sayısı ise 117’dir.


1 Kasım tekrar seçimlerine artık iki gün kaldı. Türkiye halkları belki de tarihinin en ciddi sınavını vererek hayati bir seçim yapacak. Ya 13 yıldır halkı katliamlardan geçiren bir diktatörya kabul edilecek, ya da HDP’nin vadettiği büyük insanlık serüveniyle Türkiye’de beyaz bir sayfa açılacak.

Yorum Bırakın:

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır

Site Footer